Aslan Burcunda Güneş Tutulması ve Liderler Savaşı 28 Ağustos 2017

Aslan Burcunda Güneş Tutulması ve Liderler Savaşı

Aslan burcunda güneş tutulması liderler aracılığı ile hayatımızı oldukça güçlü bir biçimde etkileyecek gibi görünüyor. Geçmişten günümüze kadim astrologların da belirttiği gibi Güneş tutulmaları (Ay tutulmaları da dahil) çoğu zaman korkutucu ve oldukça ürkütücü görülmüş, etkileri itibariyle negatif bir şekilde yorumlanmıştır.

Neden negatif yorumlanmasın ki? Sonuçta dünyanın neredeyse tüm enerji kaynaklarının merkezi olan Güneş’in ışınlarının dünya üzerine düşmesi bir şekilde engelleniyor ve bu dengelerin değişmesi anlamına geliyor. Özellikle Güneş tutulması gölgesinin düştüğü yerlerde bilinçli-bilinçsiz tüm canlılar bu değişimi hissedebilirler ve bu güçlü doğa fenomenini tam bir korku ve endişe çerçevesi içersinde deneyimlerler.

Insanoğlu bile bu doğa olayının geçici olduğunu bildiği halde bedeninin derinliklerinden yayılan korku, ürperti ve huzursuzluk gibi duyguların açığa çıkmasına engel olamaz. Evet bu durum geçicidir ve Güneş tekrar eskisi gibi yüzünü gösterecektir (bunun bilincindeyiz). Fakat, yaşadığımız olay ile birlikte, işte tam da tutulma anında insanoğlunun tüm mükemmel yapısına rağmen, aynı zamanda ne kadar da küçük-aciz olduğunun bir kanıtı ve göstergesi gözler önüne serilecektir.

Bizden büyük ve kontrolümüz dışında bir evren var. Görmezden gelsek de Güneş gibi nükleer fizyon patlamalarının olduğu bir yıldız çevresinde tüm hızımızla dönüyoruz. Çevremizde de dünya’nın ritmini düzenleyen uydumuz olan Ay yine tüm hızıyla devinim yapıp dolanıyor.

Bir gün dünyamız kendi yörüngesinden çıksa veya Güneş şimdi olduğundan daha fazla enerji yaymaya başlarsa bunu durduracak veya tekrar düzenleyecek bir gücümüz maalesef bulunmuyor. İşte tutulma sırasında bu düşünceler ve yüzlercesi kafamızın içerisinde belkide bilinçaltımızdan geçiyor olacaklar. Bu sebeple ürpertiyi en derinden hissediyor olacağız.

145 Numaralı Saros Serisi

28 Ağustos 2017’de gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması 145 numaralı Saros serilerinin 22. üyesi olarak karşımıza çıkıyor. 4 Ocak 1639 yılında başlayan bu Saros serisinin toplamda 77 üyesi bulunuyor ve tamamlanması 17 Nisan 3009’a kadar devam ediyor olacak.

145. Serinin bu genç Saros üyesi 2 dakika 40 saniye boyunca gökyüzünde Güneş’in ışıklarını engelleyerek etkinliğini bize gösterecek ve tutulma gölgesinin bu sefer büyük ölçüde Kuzey Amerika kıtası üzerinden geçeceğini biliyoruz.

Buyrun Tutulma Haritası;

slan Burcunda Güneş Tutulması Gölgeleme Haritası 2017 | Natal Metafor

Aslan Burcunda Güneş Tutulması Gölgeleme Haritası 2017 | Natal Metafor

Aslında 145. Saros Serisi bize çok da yabancı değil. Bu seriye ait başka bir tutulmanın etkilerini hatırlarsanız 11 Ağustos 1999 tarihindeki Güneş tutulması ile deneyimlemiştik.  18 yıl önce gerçekleşen bu tutulma 145. Serinin 21. üyesi durumunda bulunuyordu. O zamanki gölgesi Türkiye’yi baştan başa geçerek, diğer bir çok ülke ile birlikte Türkiye’de gözlemlendi.

Nitekim, bildiğiniz gibi Güneş tutulması üzrerinden bir hafta geçmeden 1999 Gölcük depremini yaşadık ya da yaşananlara şahit olduk. Bu olay, coğrafyamızda benzeri görülmemiş bir yaşanmışlık olarak kayıtlara geçti.

Neyseki 21 Ağustos 2017’de gerçekleşecek tutulmanın gölge konisi bu sefer Türkiye üzerinde bulunmuyor. Bu sefer tutulmanın gölgesi ile birlikte etkileri, ne yazık ki büyük ölçüde Kuzey Amerika kıtası üzerinde gözlemleniyor.

Aslan Burcunda Güneş Tutulması ve Genel Etkiler

Aslan burcunda güneş tutulması 21 Ağustos 2017 tarihinde, Pazartesi günü akşam vakti Venüs etkisinde saat 21:30’da (yani Ay saatinde) gerçekleşiyor. Aslan burcunun 28 derecesinde meydana gelecek olan bu tutulmanın Ankara’ya göre çıkartılan haritasında Yükselen-ASC Noktası 18 derece Koç burcunda, Tepe Noktası ise 9 derece Oğlak burcunda yer alıyor.

Aslan Burcunda Güneş Tutulması ve Liderler Savaşı 21 Ağustos 2017 | Natal Metafor

Aslan Burcunda Güneş Tutulması ve Liderler Savaşı 21 Ağustos 2017 | Natal Metafor

Güneş tutulmasının zodyak üzerindeki yerleşimine baktığımızda Aslan burcunun 28 derecesinde, son dekanında gerçekleştiğini ve dekan+kısmi yöneticisinin de Mars olduğunu görüyoruz. Mars’ın Aslan’daki konumunu da dikkate alırsak, bu şartlar altında yönetici durumundaki kişilerin, liderlerin ve ülke başkanlarının bilinçli-bilinçdışı bir şekilde çatışma ve savaş duygularına göre hareket edebileceklerini öngörebiliriz.

Uranüs’un Koç burcundan tutulma derecesine partil üçgeni ve Yay burcundaki Saturn’ün Mars ile Ay düğümleri arasındaki açısal ilişkisi bile başlı başına karmik bir olayın ansızın beklenmedik bir şekilde gerçekleşebileceğini gösteriyor. Neyse ki, Terazi burcundaki Jupiter’in Mars’a partil biçimde sektil açısı yapması, diplomasi ve birebir ilişkilerin yardımıyla dengenin bir ihtimal sağlanabileceğini belirtiyor. Fakat bu durum mevcut şartlar altında o kadar da kolay olmayacaktır, çaba gerektirecektir.

Ayrıca, Aslan burcundaki güneş tutulmasının Regulus (Alpha Leo -Aslanın Kalbi) kraliyet yıldızına yakın olması da yine etkileri itibariyle manidar görülmektedir. Bu durum çatışmanın ve kayıpların büyük liderler üzerinden yaşanabileceğini teğit eder. Eğer liderler rövanş alırcasına intikam duygusuna kapılmaz ve dirayetli olurlarsa güç ve başarıyı yakalayabilirler. Fakat, tutulma tam belirtilen dereceyi kapattığından bunun çok da mümkün olmasını beklememeliyiz. Başarılması oldukça zor olacaktır.

Ülke başkanlarını, liderleri, büyük şirket yöneticilerini, ünlü sanatçıları ve gençleri-çocukları da büyük ölçüde olumsuz anlamda etkileyecek olan bu tutulmanın etkileri kimilerine göre (eski astrologlar tutulma süresi ile zamanlama arasında bağlantı kurmuşlardır) 2 yıldan fazla, kimilerine göre ise bir sonraki tutulmaya kadar gözlemleyeceğiz.

Dünya çapında büyük doğa olayları, depremler ve yangınların çıkması olası gözüküyor. Özellikle tutulma gölgesinin bulunduğu Kuzey Amerika kıtası ve civarında beklenmedik doğa olayları yaşanabilir.

21 Ağustos 2017 Güneş tutulmasından yaklaşık 1-2 hafta öncesine kadar etkilerini güçlü bir şekilde hissedeceğimiz bu tutulmanın sonuçlarını belki de 26 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında deneyimlemiş olacağız.

Bu süreçte insan eliyle meydana gelecek olayların temel kaynağı yanlış anlaşılmalar, söylemler veya kararlar olabilir. Yüz yüze söylenmeyen sözler ve yanlış kullanılan ifadeler büyük sorunlar çıkartabilir.

Güneş Tutulması’nın Ülkemiz Üzerine Etkileri

Genel anlamda ülkemiz için de tüm dünyada olacağı gibi liderler, politikacılar, sanatçılar, gençler ve çocuklar üzerinden etkilerini gözlemleyeceğiz. Fakat, aynı zamanda Ankara haritasına göre tutulma 5.evde gerçekleşiyor. Türkiye haritasına göre ise 2.ev konularını gündeme getiriyor.

Ankara haritasına göre Koç burcunun yükselmesi, Mars’ın ve tutulmanın Aslan burcundaki etkisi ile birlikte Türkiye ordusunun ve silahlı kuvvetlerinin bu dönemde aktif bir şekilde çalışacağını söyleyebiliriz. Beklenmedik ve ansızın gerçekleşecek olaylar ordunun ve yönetimin acil eylem planları ile hareket etmesine sebep olabilir.

Eğer şuan gündemde olduğu gibi Güney sınırlarımıza herhangi bir harekat düzenlenecekse bu durum tutulma sürecinde haklı bir nedenle meydana gelebilir. Güçlü ortaklar ve müttefikler ile birlikte bu olaylara karşı koyulabilir.

Ayrıca bu süreçte siyasetçiler, liderler, büyük şirket sahipleri ve yöneticiler üzerinden köklü değişimler-kayıplar ve köklü sanatçılar arasından vefat haberleri gündemimize taşınabilir. Yine liderler-yöneticiler birbirleri ile güçlü bir çatışma içersine girebilir ve büyük kavgalar kamuoyu önünde yaşanabilir. Gücünü kötüye kullanmak kaydı ile güçlü kişiler toplum önünde küçük düşebilirler, rezillikler yaşanabilir.

Bunun yanında, ülkemizde gerçekleşecek sahne organizasyonları, konserler, eğlenceler ve gösteriler ile ilgili konularda aksaklıklar ve sorunlar büyük ölçüde yaşanabilir. Ek olarak, ülkemizin doğal kaynakları ve geliri üzerinden sıkıntılar yaşanabilir. Para konusunda beklenmedik gelişmeler ve maddi krizler tüm dünyada olabileceği gibi gündeme taşınabilir.

Daha önce de bahsettiğim gibi tarihten günümüze tutulmalar genel ve özel anlamda negatif olarak yorumlanmıştır. Ülkemizdeki bireyler olarak ise duygularımıza sahip çıkıp öfkelenmeden ve intikam duygularından arındırılmış olarak attığımız adımlar bizi bu süreçte başarıya götürebilir. Diğer türlü kayıplarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır.

Güneş Tutulması’nın Kuzey Amerika ve Dünya Üzerindeki Etkileri

Aslan Burcunda Güneş Tutulması’nın gölgesi Amerika kıtası üzerine düştüğü için bu bölgeyi ayrıca yorumlamak yerinde olacaktır.

Kısaca açıklamak gerekirse Amerika başkenti Washington’a göre çıkarıtılan tutulma haritasına göre 4 derece Yay burcu yükselmektedir. Bu durum yönetimdeki kişilerin uluslararası bir konu veya olay sebebiyle itibar ve güç kaybetmesine işaret etmektedir.

Aslan Burcunda Güneş Tutulması Kuzey Amerika 21 Ağustos 2017 | Natal Metafor

Aslan Burcunda Güneş Tutulması Kuzey Amerika 21 Ağustos 2017 | Natal Metafor

Bilindiği gibi tam tutulma derecesi civarında yani Aslan burcunun son derecelerinde Başkan Trump’ın Yükselen-ASC Noktası ve Marsı bulunmaktadır. Bu durumu, yukarıdaki yorum ile birleştirdiğimizde; başkanın aldığı bazı kararlar, hareket tarzı ve eylemleri sebebiyle itibarının zedeleneceğini ve başkan aracılığı ile Amerika’nın da kayıplar yaşayabileceğini öngörebiliriz.

Bir süredir Kuzey Kore başkanı ile birlikte yaşanan karşılıklı diyaloglar 21 Ağustos’da gerçekleşecek tutulma ile birlikte ani gelişebilecek karşılıklı eylemlere dönüşebilir. Bu eylemler sonucunda başkan ve ülkesi açısından geri dönüşü olmayan kayıplar yaşanabilir.

Regulus kraliyet yıldızının ifade ettiği gibi intikam alınmaz, kibir ve öfke ile tepki verilmezse belki kurtuluş sağlanabilir. Diğer türlü başkan Trump’ın haritasında yeralan Güneş ve Uranüs birleşimi ile beklenmeyen ani ataklar, kendisinin ve ülkesinin dünya gözünde itibar kaybetmesine yol açabilir.

Gerek geri giden 7.ev yöneticisi Merkür’ün Yükselen derecesine kare yapması, gerekse geri harekette olan Merkür’ün 28 derece Aslan burcunda Mars ile kavuşacak olması ve ABD için vatanı-milleti temsil eden Yengeç burcunun (ki Amerika’nın Güneş’i de bulunuyor) 8.evde yer alması; Amerikanın düşmanları ile çatışmaya girmesi ihtimalini güçlü bir şekilde ifade ediyor.

Dip noktasının Balık burcunda bulunması ve Neptün’ün de bu nokta yanında olmasıyla birlikte gerçekleşebilecek olayların büyük olasıkla denize kıyısı olan yerlerde oluşabileceğini söyleyebiliriz.

Ek olarak ise daha önce belirttiğim gibi Kuzey Amerika kıtası ve çevresinde de yine depremler, yangınlar ve hortum gibi aşırı ısınmaya bağlı doğal felaketler bu tutulma sürecinde yaşanabilir.

Tüm bunların yanında Çin’in de Amerika’nın etkisinde önemli bir oyuncu olacağını söyleyebiliriz. Çin kendisinden beklenildiği gibi hareket etmeyip ABD’yi hayal kırıklığına uğratabilir ve Amerika’nın tepkisini kendi üstüne büyük ölçüde çekebilir.

Kuzey Kore Açısından Etkiler…

Kuzey Kore bu günlerde etrafa tehditler savuran bir ülke konumunda olduğu için gelişmeler açısından Pyongyang şehrine göre de tutulma haritasını incelemek faydalı olacaktır.

Tutulma haritasına baktığımızda Yükselen’in Yengeç burcunda olduğunu görüyoruz. Yani, K.Kore dışarıya karşı kendini savunmaya almış durumda bulunuyor. MC Koç burcu ile ise hayatta kalma ve gerekirse ölüm-kalım mücadelesine hazır olduğuna işaret ediyor. Hayatta kalmak için savaşa yönelme potansiyelinin yüksek olduğunu da söyleyebiliriz.

Ayrıca, Koç burcundaki Uranüs’ün, K. Kore’nin bulunduğu bölgedeki tutulma haritasına göre Yükselen derecesine partil kare açısı ile bu ülkenin kendini savunma etkinliği altında, aniden ve beklenmedik bir şekilde savaş pozisyona geçerek atak yapma potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Güneş Tutulması zamanı olan 21 Ağustos ve sonrası 3-4 Eylül 2017 tarihleri ile birlikte tutulma sürecinin K.Kore, Amerika ve dünya olayları açısından kritik olabileceği düşüncesindeyim.

Son olarak Burçlar Nasıl Etkileniyor…

Genel anlamda söylemem gerekirse Aslan burcu ve Sabit burçların (Boğa-Akrep-Kova) son derecelerinde ışıkları ya da gezegenleri olan arkadaşlarım, bunun yanında Aslan burcunun ikinci yarısında (yani 8 Ağustos-24 Ağustos arası) doğmuş olanlar; 21 Ağustos tarihinde gerçekleşecek Aslan burcunda güneş tutulması etkilerini güçlü bir şekilde hissedeceklerdir.

Özellikle Ateş gurubu burçları olan Koç ve Yay’lar da tutulmanın yansımalarını (sabit burçlar haricinde) diğerlerinden daha fazla deneyimleyebilirler.

Yine tutulma sürecinde zenginlikler, para ve altın üzerinden büyük değişimler gündeme gelebilir. Her burcu ilgilendirecek şekilde borsalar inişe geçebilir, yatırımlar el değiştirebilir ve yaşanan olaylara-eylemlere bağlı olarak dünya çapında ekonomi negatif anlamda etkilenebilir. Yatırımlar açısından dikkat etmekte fayda var.

Kötülüklerin yeryüzünden silindiği, güç ve yönetimin ehil kimselere geçtiği, ülkemiz ve dünya olarak neşemizi bozmayacak bir tutulma süreci bizimle olsun.

14.08.2017, Kocaeli

Ömer Danışman, Isar CAP Astrolog

 

 

Leave a Reply