Kova Burcunda Ay Tutulması ve Etkileri 7 Ağustos 2017

Kova Burcunda Ay Tutulması ve Etkileri

Kova burcunda ay tutulması 7 Ağustos 2017 tarihinde, Pazartesi akşam saat 21:10’da-Merkür saatinde ve 15 derece Kova burcunda gerçekleşiyor. Ay Tutulması haritasında Yükselen-ASC noktası Ankara’ya göre 16 derece Balık burcunda bulunuyor ve Tepe noktası 21 derece Yay burcunda yer alıyor.

 

Kova Burcunda Ay Tutulması ve Etkileri 7 Ağustos 2017 | Natal Metafor

Kova Burcunda Ay Tutulması ve Etkileri 7 Ağustos 2017 | Natal Metafor

 

Kova burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması ile birlikte bir süredir içinde bulunduğumuz tutulmalar mevsimi tam anlamıyla aktive oluyor ve etkilerini daha güçlü bir biçimde hissettiğimiz Ay/Güneş tutulmaları bu dönemde sırası ile gerçekleşmeye başlıyor.

Tutulmaları anlamakta zorlananlar için kısaca bahsetmek gerekirse, Güneş tutulmasında; Güneş ışığı somut bir cisim olan Ay tarafından engellenirken, Ay tutulmasında; Güneşten aldığı ışığı yansıtmakta olan Ay’ın ışığı Dünya’nın ikisi arasına girmesi ile engellenmiş oluyor. Bu durum yeniay ve dolunay süreçlerinde sürekli tekrar etmesine rağmen, gökyüzünde varsaydığımız ay düğümlerine yakın yerlerde gerçekleştiği zaman (ki bu durumda Güneş, Dünya ve Ay kısmen ya da tam aynı düzlemde oluyorlar) tutulmalar meydana geliyor.

Hayatımızdaki etkileri oldukça belirgin olan, görünür ışık kaynaklarının (yani kaynak olarak Güneş ve yansıtıcı olarak Ay’ın) Ay düğümleri ile gerçekleşen bu yakın açısal ilişkileri sebebiyle doğal veya yansımakta olan ışıklarının örtülmesi şüphesiz hayatımızda önemli değişimlere de işaret ediyor. Bu durumu, görünür ışık kaynaklarının yer yüzüne belli bir düzendeki ışık aktarımlarının değişimi ya da kısmen kesintiye uğraması olarak da düşünebilirsiniz.

Normalde herkesi veya her bölgeyi aynı oranda etkilemeyen bu gökyüzü fenomeni, genel anlamda bazı duyguların belirgin bir biçimde açığa çıkmasına, bir takım şeylerin kırılmasına-değişmesine, kurulu-ama sonu gelmiş düzenlerin yıkılmasına, bunun yanında gerçekte dış dünyaya nasıl tepkiler verdiğimizi anlayarak kendimizi daha açık bir biçimde görmemize olanak sağlıyor.

Ay tutulmasının etkileri bulunduğumuz yere ve çeşitlerine göre değişiklik gösterebilir, 1-3 ay arasında bir zaman aralığında etkisini sürdürebilir.

Peki Kova Burcunda Ay Tutulması Bizi Nasıl Etkiliyor…

Ay tutulması haritasına baktığımızda tutulmanın 6-12 (Aslan-Kova) aksında gerçekleştiğini görüyoruz. Haritanın yükseleni Balık burcunda ve Neptün ile birleşiyor, Tepe noktası ise Yay burcunda ve Saturn ile birleşiyor, son olarak ise Ay’ın Kova burcunda-12.evde ve ışığı bir süreliğine parçalı olarak dünya tarafından engelleniyor olacak.

Tüm bu bilgilerin ışığında tam bir bilinçaltı tutulması yaşayacağımızı söyleyebilirim. Hayal gücümüzün oldukça kuvvetli olacağı, çevresel şartların değişken olduğu ve büyük ölçüde belirsizleşeceği, düşlerle gerçekliğin ayrımını yapmakta zorlanacağımız bir zaman diliminde olacağız. Yanılsamalar ve hayallerimiz ışığında yönümüzü bulmak yine oldukça zor olacak gibi görünüyor. Bu dönemde (hatta şimdiden) bolca ve gerçekçi rüyalar görmeye başlayabilir, bilinçaltınızın daha aktif ve yoğun bir şekilde çalıştığını hissedebilirsiniz.

Bunun yanında, bir yandan kendi öz kimliğimizi güçlü bir şekilde ifade etme ve kendimizi gösterme ihtiyacına sahipken bir yandan da dahil olduğumuz topluluklar veya grup arkadaşlarımız arasındaki görev dağılımı ve belli rollerimiz arasında yoğun gel-gitler yaşayabiliriz.

Yine yakın tanıdıklarınızla ortaklaşa, gizli küçük gruplar oluşturma düşüncesine girebilir ve kendinizi bu gruplar yoluyla ifade etmek isteyebilirsiniz. Fakat, belli (radikal) gruplarla birlik halinde olma ve hareket etme fikri, bu süreçte biraz daha olumsuz sonuçlar üretecektir. Üye olduğunuz dernek ve kulüpler içersinde kendinizi göstermek istemeniz; genel olarak çoğu kişinin bu isteği ve enerjiyi taşımasından dolayı büyük tartışmalara yol açabilir.

Ek olarak, bu zaman diliminde kendi iç dünyamız ile günlük yaşantımız arasında bir denge tutturmaya çalışıyor olacağız. Günlük yaşadığımız raslantısal olaylar aklımızda sıradışı fikirlerin doğmasına sebep olabilir. İlginç buluşlar yapabilir ve yaratıcı gücümüzü günlük uğraşlarımızdaki kolay çözümler için kullanabiliriz. Ayrıca, hiç ummadığınız ve bulmakta zorlandığımız kayıp eşyalarımızı da bulmamız bu dönemde mümkün gözüküyor.

Global anlamda ve ülkemiz açısından Ay Tutulması…

Global anlamda bilgi teknolojileri veya teknoloji olaylarının sıradışı etkilerini gözlemleyebiliriz. Temel işletim-iletişim sistemlerinde bazı çökmeler yaşanabilir. İnternet üzerinden hesapların çalınması, kırılması-hacklenmesi ve bilgi güvenliği ile alakalı büyük sorunlar da gündeme gelebilir. Kanımca, toplu “hacker” saldırıları veya zararlı internet viruslerinin açığa çıkması gündemi meşkul edebilir.

Yeni buluşlar açıklanabilir. Fakat sonuçları itibariyle olumsuzluklar yaşanabilir.

Pek çok sıradışı veya gizli ilişkiler üzerinden sarsıcı haberler alabiliriz. Bunun yanında, ikili ilişkilere ve finansal konulara (sorunlara) bağlı olarak çevresel şartlarımızın değişmesi ve belirsizlikler sebebiyle kendimizi mevcut duruma adapte etmekte veya kendi durumumuzu korumakta zorlanmalar yaşayabiliriz.

Yine Saturn’ün MC-Yay ilişkisi ile hukuksal alanda sert yaptırımların olabileceğini ve herkesi şaşırtabilecek gizli bir takım bilgi ve belgelerin açığa çıkabileceğini öngörebiliriz.

İnançlarımız ve iyimserliğimiz bu dönemde yine test ediliyor olacak. Ayrıca, ikili ilişkiler üzerinden yardımlaşmalar ve borç alıp-verme durumlarında artışlar meydana gelebilir.

Son olarak ise üzülerek söylemek gerekirse sanatçılardan veya dini liderlerden tanınmış kişilerin kayıpları gündemimize gelebilir.

Türkiye haritası üzerinden de eklemeler yapacak olursak;

Ülkemizin iç ve dış kaynakları ile birlikte maddi durumu ile ilgili şaşırtıcı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Ihracat ve ithalatta işlem hacminin artacağı söylenebilir.

Bu tutulmada, Türkiye’nin tam da MC noktası yükseldiğinden ülkenin temsilen yurtdışında veya yurtiçinde bulunmak isteyeceği şartların veya koşulların gerçekleşebileceğini görüyoruz.

Venüs’ün Türkiye’nin Yükselen derecesine olan etkisi ve Kiron’un durumu ile birlikte islam dini veya birliği ile alakalı yeni gelişmelerin olabileceği düşüncesindeyim. Belki de Kudüs ve Mescid-i Aksa olayı bu dönemde çözümlenebilir.

Yine Venüs’ün etkisiyle sanatsat olaylar, resim ve sergiler, gösteriler ve eğlenceli etkinlikler de bu dönemde çevremizde artış gösterecektir. Fakat, gerçekçi düşünüp bu knularda hayalleri abartmamak lazım, aşırı iyimser hayaller kurmak da hayal kırıklıkları ile sonuçlanabilir.

Güzel sürprizler yaşayacağımız, gerçekçilikten fazla uzaklaşmayıp güzel hayallerimizin gerçek olduğu bir Ay tutulması süreci bizimle olsun.

05.08.2017 Cumartesi, Kocaeli

Ömer Danışman, ISAR CAP (Uluslararası Astrolog)

 

 

 

Leave a Reply