Natal Metafor Astroloji Rehberi – Başlangıç

Astroloji hakkında blog kurmak istediğimde aklımda bir çok isim vardı. Uzun düşünceler ve araştırmalar sonrasında Natal Metafor Astroloji Rehberi ismi üzerinde karar kıldım.

Öylesine etkileyici, gizemli ve hikayesi olan bir isim ki, tam da aradığım ismi bulmuş olmanın keyfi içinde sayfalarımı hazırlamaya başladım.

Natal Metafor by Ömer Danışman | Astroloji Blogu Logosu

by Ömer Danışman

Natal Metafor’un etimolojik anlamına baktığımızda;

‘Natal’ kelimesi Latince kaynaklı bir kelime olup Türkçe’de doğum anlamında kullanılmaktadır. Astroloji’de “Natal Chart” söylemi (Doğum Haritası) yaygın olarak kullanılmakla birlikte yorumlama sanatının temelini oluşturmaktadır.

Metafor kelimesi ise yine Latin-Yunanca kaynaklı bir kelime olup eski Latince’de “metaphora” şeklinde yazılır ve “carrying over” taşımak, aktarmak, transfer etmek anlamında kullanılır.

Türkçe’de ise Metafor bir şeyi benzetimler yoluyla anlatma, bir konunun ya da fonksiyonun başka cisimler veya benzetimlerle anlatılması olarak tanımlanabilir.

Metafor Kavramı ve Benzetimler

Astroloji’de evler genelde yaşam alanlarını ve gezegenler ise yaşam fonksiyonlarını gösterir.

Saturn’u yaşlı bir adama ya da sisteme-kurallara, Jüpiter’i bir hakime ya da felsefeye, Mars’ı bir askere ya da hırsa-mücadeleye, Güneş’i krala ya da hedeflerimize, Merkür’ü meraklı bir çocuğa ya da zekaya benzetebiliriz.

Hayatımızda karşılaştığımız tüm temaları ve fonksiyonları Astroloji vasıtası ile benzetimler yoluyla anlatmak olayları daha anlaşılır hale getirmekte ve kişisel farkındalığı oldukça arttırabilecek cevaplar sunabilmektedir.

# Eğer hayatımız bir yolculuksa Natal Metafor’u bu yolculuktaki rehberiniz ve benzetimler yoluyla yön bulmanızı sağlayacak bir araç ya da pusula olarak düşünebilirsiniz.

Klasik metinlerde anlatılan “Gemi Metaforu” da müthiş bir örnekleme ile hayat yolculuğumuzdaki fonksiyonlarımızı anlamamız açısından oldukça önemlidir.

Gemi Metafor’undaki benzetimlerde anlatıldığı gibi eğer kişinin kendisini yolculuğa çıkmış bir gemi gibi düşünürsek:

Bu geminin Yönetici’si (CEO’su), Kaptan’ı ve Sahibi gibi bireysel benzetimlerin Astroloji’deki karşılıkları ve fonksiyonlarını ele alarak geminin hangi stratejiler çerçevesinde yol alacağını kestirebiliriz.

Bunun yanında Geminin Mühendisi, Malzemesi ve Denizcisi (Navigator) gibi benzetimlerin Astroloji’deki karşılıkları ile aslında geminin ne amaçla tasarlandığını, manevra kabiliyetini ve kapasitesini anlayabiliriz.

Son olarak geminin yolculuğunda dış şartların durumunu, hangi şartlarda ne tür havada veya denizde yol aldığını gerçekçi benzetimler yoluyla natal haritamıza da bakarak açıklayabiliriz.

# Natal Metafor doğum haritanızı referans alarak kendinizi daha iyi anlamanız için sizi size anlatıyor ve farkındalık sağlayarak çıktığınız yolda daha donanımlı, bilinçli ve kendinden emin adımlarla ilerlemenizi hedefliyor.

Bu Astroloji Blogu’nda diğer sitelerden farklı olarak daha bütünsel yaklaşımlarla konuları ele aldığım, kendime özgü yorumlarla her dilden konuşabildiğim ve hayata bakış açımızı genişletecek yazılar yayınlamayı hedefliyorum.

Bununla beraber Astroloji’ye karşı günümüzde varolan sert ön yargıları kırarak bu bilgi denizinden insanlarımızın maksimum ölçüde fayda sağlanmasını amaçlıyorum.

Kişisel rehberlik ve danışmanlık talepleriniz için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Keyifle okumanız ve farkındalığınızın arttırması dileği ile…